Chuyên mục: Tin tức sự kiện

OneGroup Việt Nam đầu tư phát triển hệ sinh thái giáo dục số

Hệ sinh thái giáo dục số OneGroup

Hệ sinh thái giáo dục số: OneGroup tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ áp dụng công nghệ phục vụ thị trường giáo dục có quy mô trên 23 triệu học sinh. Đây là thị trường có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt khoảng 20,2% trong giai đoạn 2019 – 2023 đồng thời đạt giá trị ước tính 3 tỷ USD vào năm 2023.

Ngôn ngữ lập trình mới giúp chương trình chạy nhanh gấp 4 lần

Ngôn ngữ lập trình Milk

Khi so sánh với các ngôn ngữ lập trình hiện nay khi được sử dụng để xử lý dữ liệu lớn, một chương trình viết bằng Milk chạy nhanh gấp 4 lần. Tại sao nó lại có thể đạt được tốc độ như vậy? Bí mật nằm ở cách các lõi bộ xử lý thu thập và lưu dữ liệu trong bộ nhớ đệm.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?