Viet Nam Cong nghe

CÔNG NGHỆ

OneGroup là đơn vị đi đầu trong việc nghiên cứu, sản xuất, cung cấp và triển khai các giải pháp, thiết bị, phần mềm trong hệ thống IoT, Smart Home, CCTV System, ELV... Xem thêm

OneMartvn.com

THƯƠNG MẠI

OneMart Viet Nam là một trong những thành viên trực thuộc OneGroup hoạt động trong lĩnh vực thương mại, thương mại điện tử (onemartvn.com), xuất nhập khẩu... Xem thêm

Oneedu Viet Nam

GIÁO DỤC

OneGroup hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với mục tiêu phát triển môi trường chia sẻ và kết nối phổ dụng tới tất cả mọi người...từ đó tạo ra những giá trị lớn lao hơn cho toàn xã hội...Xem thêm

OneLab Viet Nam

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

OneGroup xác định đầu tư bài bản và chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, ngày càng hoàn thiện các phẩm, dịch vụ đem lại những giá trị vượt trội cho xã hội... Xem thêm