OneGroup Việt Nam đầu tư phát triển hệ sinh thái giáo dục số

Hệ sinh thái giáo dục số OneGroup

Sự phát triển bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã làm biến đổi sâu sắc các hệ thống kết nối xã hội và nền kinh tế Việt Nam, tạo nên một xu hướng mới tác động mạnh mẽ toàn diện lên mọi mặt đời sống con người, từ hoạt động sản xuất đến lối sống sinh hoạt, văn hóa, ở tất cả các cấp độ từ phạm vi toàn cầu đến khu vực, quốc gia, từng tổ chức, từng cá nhân”

Hệ sinh thái giáo dục số
Hệ sinh thái giáo dục số

Hiện Việt Nam có tỷ lệ sở hữu thiết bị di động và kết nối Internet cao. Theo số liệu thống kê của Digital, tính tới tháng 6/2021, số lượng người dùng Internet ở Việt Nam là khoảng 70 triệu người, tăng 0,8% trong giai đoạn 2020 – 2021 (chiếm hơn 70% dân số); số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam là gần 76 triệu người, tăng gần 10 triệu người trong vòng 1 năm (tương đương 73,7% dân số). Với con số này, Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng Internet cao thứ 12 trên toàn thế giới và đứng thứ 6 trong tổng số 35 quốc gia/vùng lãnh thổ khu vực châu Á. Không chỉ vậy, Việt Nam còn là quốc gia có chỉ số kết nối di động cao, với tỷ lệ người sử dụng smartphone chiếm hơn 45% dân số và xếp hạng thứ 15 trên thế giới vào năm 2020.

Một yếu tố khác để OneGroup đặt niềm tin vào hệ sinh thái giáo dục số của mình là trong những năm gần đây, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có mức chi tiêu cho giáo dục và đào tạo vào loại cao trên thế giới. Người dân rất quan tâm đến tương lai giáo dục của con em nên sẵn sàng đầu tư cho giáo dục với mức chi ngày một tăng cao. Cùng với đó, Việt Nam cũng luôn quan tâm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê, năm 2020, trung bình các hộ dân cư phải chi hơn 7,0 triệu đồng cho một thành viên đang đi học, tăng khoảng 7,0% so với năm 2018. Mức chi cho giáo dục, đào tạo bình quân 1 người đi học tại trường công lập là hơn 6,1 triệu đồng/người/1 năm. Trong khi đó mức chi tương ứng ở trường dân lập lên tới 25,3 triệu đồng/người/1 năm và tư thục là 17,8 triệu đồng/người/1 năm.

Với các yếu tố trên, OneGroup tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ áp dụng công nghệ phục vụ thị trường giáo dục có quy mô trên 23 triệu học sinh. Đây là thị trường có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt khoảng 20,2% trong giai đoạn 2019 – 2023 đồng thời đạt giá trị ước tính 3 tỷ USD vào năm 2023.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, với sự định hướng đúng đắn, OneGroup đang từng bước trở thành đơn vị dẫn đầu của thị trường Edtech.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?