Hoạt động R&D

Để ngày càng hoàn thiện các phẩm, dịch vụ đem lại những giá trị vượt trội cho người dùng cũng như toàn bộ xã hội. OneGroup xác định đầu tư bài bản và chuyên nghiệp trong công tác nghiên cứu và phát triển lĩnh vực công nghệ cao có thể kể tới như:
- Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo
- Nghiên cứu và sản xuất các thiết bị thông minh
- Nghiên cứu, triển khai công nghệ năng lượng mới

One AI

Trí tuệ nhân tạo
One IoT

Thiết bị IoT
Energy R-D

Công nghệ năng lượng