CONNECT & SHARE

Chia sẻ giá trị - Kết nối tương lai

"Chúng tôi luôn ở đây để đem đến những giá trị khác biệt"

CÔNG NGHỆ

GIÁO DỤC

THƯƠNG MẠI

R&D

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, với sự định hướng đúng đắn và mục tiêu phấn đấu vì sự phát triển chung, trong quá trình làm việc nhiều năm qua, OneGroup Việt Nam đã khẳng định được vị trí và năng lực của mình.

Sứ mệnh của chúng tôi

Với sứ mệnh đó OneGroup Việt Nam luôn ý thức: “Coi lợi ích của khách hàng, đối tác và xã hội là quyền lợi của mình. Cung cấp dịch vụ tốt nhất, kịp thời, để đáp ứng được chương trình hoạt động dù là khó khăn nhất của khách hàng. Hoàn toàn tận tâm và chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”

"Chia sẻ giá trị, Kết nối tương lai

Triết lý của chúng tôi

Với OneGroup triết lý kinh doanh thật đơn giản: “Cống hiến tài năng và công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm và dịch vụ ưu việt, bằng cách đó đóng góp cho khách hàng, đối tác và xã hội những giá trị tốt đẹp hơn. Để đạt được mục tiêu này, OneGroup đặt ra một giá trị cao về con người và công nghệ của mình.

Với tư tưởng trên, chúng tôi luôn lắng nghe, phân tích và thấu hiểu nhu cầu của từng khách hàng đồng thời áp dụng kinh nghiệm, kỹ năng, tư duy của mình để giải quyết tối ưu những nhu cầu đó, giúp khách hàng phát triển uy tín, thương hiệu và tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Mỗi khách hàng là một viên gạch xây lên giá trị của công ty.

Lĩnh vực hoạt động

TRUYỀN THÔNG

Giá trị cốt lõi

- Nhân Lực & Công Nghệ ưu việt: OneGroup luôn chú trọng mở rộng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cũng như ứng dụng những tiến bộ của công nghệ vào các sản phẩm, giải pháp của mình.
- Sản Phẩm và Dịch Vụ Tốt Nhất: Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mang lại sự hài lòng cao nhất của khách hàng.
- Đóng Góp cho Xã Hội: Đóng góp, chia sẻ vì lợi ích chung và góp phần tạo dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn.

Copyright 2022 © Developed by OneGroup Viet Nam

ONEKIDS BEST APP FOR SHOOL & PARENTS

Child care management

Parent Engagement

Email: lienhe@onekids.edu.vn

Website: onekids.edu.vn

ONECAM PLUS BEST APP FOR PRESSCHOOL

Video management software

CCTV Camera Systems

Email: lienhe@onecamplus.com

Website: onecamplus.com

CONTACT

Address: 62 Truong Cong Giai, Cau Giay, Ha Noi

Hotline: (+84) 039.28.29.001 - (+84) 0834.224.669 

Email: lienhe@onegroupvn.com

Website: onegroupvn.com