Trải qua quá trình hình thành và phát triển, với sự định hướng đúng đắn và mục tiêu phấn đấu vì sự phát triển chung, trong quá trình làm việc nhiều năm qua, OneGroup Việt Nam đã khẳng định được vị trí và năng lực của mình.

Sứ mệnh của chúng tôi

“Chia sẻ giá trị, Kết nối tương lai”

Gioi thieu 01Với sứ mệnh đó OneGroup Việt Nam luôn ý thức: “Coi lợi ích của khách hàng, đối tác và xã hội là quyền lợi của mình. Cung cấp dịch vụ tốt nhất, kịp thời, để đáp ứng được chương trình hoạt động dù là khó khăn nhất của khách hàng. Hoàn toàn tận tâm và chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”

Triết lý của chúng tôi

Với OneGroup triết lý kinh doanh thật đơn giản: “Cống hiến tài năng và công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm và dịch vụ ưu vGioi thieu 02iệt, bằng cách đó đóng góp cho khách hàng, đối tác và xã hội những giá trị tốt đẹp hơn. Để đạt được mục tiêu này, OneGroup đặt ra một giá trị cao về con người và công nghệ của mình.

Với tư tưởng trên, chúng tôi luôn lắng nghe, phân tích và thấu hiểu nhu cầu của từng khách hàng đồng thời áp dụng kinh nghiệm, kỹ năng, tư duy của mình để giải quyết tối ưu những nhu cầu đó, giúp khách hàng phát triển uy tín, thương hiệu và tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Mỗi khách hàng là một viên gạch xây lên giá trị của công ty.

Gioi thieu 04Giá trị cốt lõi

Nhân Lực & Công Nghệ ưu việt: OneGroup luôn chú trọng mở rộng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cũng như ứng dụng những tiến bộ của công nghệ vào các sản phẩm, giải pháp của mình.

Sản Phẩm và Dịch Vụ Tốt Nhất: Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mang lại sự hài lòng cao nhất của khách hàng.

Đóng Góp cho Xã Hội: Đóng góp, chia sẻ vì lợi ích chung và góp phần tạo dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn.

Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ

Công nghệ

Truyền thông

Truyền thông

Thương mại

Thương mại

Giáo dục

One Education

R&D

One Research and development