CONNECT & SHARE

Chia sẻ giá trị - Kết nối tương lai

"Chúng tôi luôn ở đây để đem đến những giá trị khác biệt"

OneGroup hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với mục tiêu phát triển môi trường chia sẻ và kết nối phổ dụng tới tất cả mọi người. Từ Học sinh, sinh viên, phụ huynh hay các thành viên khác đều có thể chia sẻ tri thức đồng thời kết nối cộng đồng để tạo ra những giá trị lớn lao hơn cho toàn xã hội.

Nền tảng kết nối & Chia sẻ tri thức

Copyright 2022 © Developed by OneGroup Viet Nam

ONEKIDS BEST APP FOR SHOOL & PARENTS

Child care management

Parent Engagement

CONTACT

Address: 62 Truong Cong Giai, Cau Giay, Ha Noi

Hotline: + 84834224669 - + 84963630011