Hoạt động giáo dục

OneGroup hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với mục tiêu phát triển môi trường chia sẻ và kết nối phổ dụng tới tất cả mọi người. Từ Học sinh, sinh viên, phụ huynh hay các thành viên khác đều có thể chia sẻ tri thức đồng thời kết nối cộng đồng để tạo ra những giá trị lớn lao hơn cho toàn xã hội.

Hệ thống kết nối và chia sẻ tri thức

Hệ thống kết nối và chia sẻ tri thức

Thư viện tri thức khổng lồ

Thư viện tri thức khổng lồ
Kết nối đa hướng

Kết nối đa hướng
Hướng đối tượng, hướng mục tiêu

Hướng đối tượng, hướng mục tiêu